Artykuły Ogólne

Internetowa sprzedaż produktów Hitachi bez polskich kart gwarancyjnych 2018-05-08

 

Szanowni Państwo,
W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy badanie ofert produktów Hitachi pochodzących z niewiadomych źródeł dostępnych w internetowym, nieautoryzowanym przez nas kanale sprzedaży. Badanie to było bezpośrednim efektem sygnałów płynących od nabywców takich urządzeń o braku oryginalnych kart gwarancyjnych.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z realizowaną od 20 lat strategią sprzedaży Hitachi Power Tools Polska Sp z o.o. prowadzi dystrybucję swoich produktów wyłącznie za pośrednictwem wysoko wyspecjalizowanych, autoryzowanych punktów handlowych oraz ich uprawnionych partnerów biznesowych, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.hitachi-narzedzia.pl zaś każde elektronarzędzie Hitachi dystrybuowane za naszym pośrednictwem posiada polskojęzyczną kolorową kartę gwarancyjną, której wzór dostępny jest w zakładce DO POBRANIA na stronie www. Roszczenia gwarancyjne dotyczące towaru wprowadzonego do obrotu przez samodzielnie importujących, nieautoryzowanych sprzedawców internetowych podlegać mogą jedynie rękojmi udzielanej przez samego importera zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Firma Hitachi Power Tools Polska ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wyłącznie za towar, który został wprowadzony przez nią do obrotu na ternie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie szczegółowych warunków gwarancyjnych zamieszczonych w wymienionej powyżej, dedykowanej polskiemu użytkownikowi karcie gwarancyjnej.
Brak oryginalnej kolorowej karty gwarancyjnej z wypełnionymi polami dotyczącymi zakupionego urządzenia powinien być dla użytkownika sygnałem, że urządzenie nie posiada gwarancji Hitachi Power Tools Polska i może być w przyszłości powodem odrzucenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.
Niniejszym apelujemy do Klientów o ostrożność, w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo gwarancyjne oraz o korzystanie wyłącznie z zaufanych źródeł dystrybucji Hitachi
Zespół Hitachi

Szanowni Państwo,

 

W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy badanie ofert produktów Hitachi pochodzących z niewiadomych źródeł dostępnych w internetowym, nieautoryzowanym przez nas kanale sprzedaży. Badanie to było bezpośrednim efektem sygnałów płynących od nabywców takich urządzeń o braku oryginalnych kart gwarancyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z realizowaną od 20 lat strategią sprzedaży Hitachi Power Tools Polska Sp z o.o. prowadzi dystrybucję swoich produktów wyłącznie za pośrednictwem wysoko wyspecjalizowanych, autoryzowanych punktów handlowych oraz ich uprawnionych partnerów biznesowych, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.hitachi-narzedzia.pl zaś każde elektronarzędzie Hitachi dystrybuowane za naszym pośrednictwem posiada polskojęzyczną kolorową kartę gwarancyjną, której wzór dostępny jest w zakładce DO POBRANIA na stronie www. Roszczenia gwarancyjne dotyczące towaru wprowadzonego do obrotu przez samodzielnie importujących, nieautoryzowanych sprzedawców internetowych podlegać mogą jedynie rękojmi udzielanej przez samego importera zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

 

Firma Hitachi Power Tools Polska ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wyłącznie za towar, który został wprowadzony przez nią do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie szczegółowych warunków gwarancyjnych zamieszczonych w wymienionej powyżej, dedykowanej polskiemu użytkownikowi karcie gwarancyjnej.

 

Brak oryginalnej kolorowej karty gwarancyjnej z wypełnionymi polami dotyczącymi zakupionego urządzenia powinien być dla użytkownika sygnałem, że urządzenie nie posiada gwarancji Hitachi Power Tools Polska i może być w przyszłości powodem odrzucenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

 

Niniejszym apelujemy do Klientów o ostrożność, w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo gwarancyjne oraz o korzystanie wyłącznie z zaufanych źródeł dystrybucji Hitachi.

 

Zespół Hitachi Power Tools Polska