Artykuły Ogólne

Nowe adresy e-mail pracowników Hikoki 2018-11-06

Szanowni Państwo,

W ślad za pismem informacyjnym z początku października 2018 o zmianie zarówno naszej marki jak i nazwy z Hitachi na Hikoki Power Tools Polska nadszedł kolejny istotny etap przejścia na nową, zunifikowaną na całym świecie adresację domeny mailingowej Hikoki. Z dniem 5 listopada 2018 rozpoczynamy użytkowanie nowej adresacji mailowej według następującego ujednoliconego schematu: 

imię.nazwisko@hikoki-powertools.pl

Dotychczasowe adresy mailowe przez okres przejściowy będą aktywne, niemniej jednak zachęcamy gorąco do natychmiastowego i kompleksowego uwzględnienia nowej adresacji mailowej w Państwa systemach informatycznych i użytkowanie nowej adresacji mail celem uniknięcia potencjalnych nieporozumień komunikacyjnych w przyszłości. Za wynikające ze zmiany uciążliwości i niedogodności przepraszamy, niemniej liczymy na Państwa zrozumienie i niezawodną kooperację.

Zespół Hikoki