Artykuły Ogólne

RODO 2018-05-25

 

Informacja na temat Ochrony Danych Osobowych!
Od razu informujemy Drogi Kliencie – nic nie musisz robić!
Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gierdziejewskiego 1 w Warszawie, właściciel strony internetowej www.hitachi-narzedzia.pl
Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Napisz mail do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych: iod@htp.com.pl lub list na adres Inspektor Danych Osobowych, Hitachi Power Tools Polska, Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
Skąd mamy Twoje Dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie rejestracji urządzenia/urządzeń w ramach programu rozszerzonej trzyletniej gwarancji.
Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hitachi Power Tools Polska
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz wykonania rozszerzonej gwarancyjnej umowy zarejestrowanych przez Ciebie urządzeń oraz do:
- umożliwienia rozszerzenia gwarancji na zakupione przez Ciebie produkty drogą elektroniczną,
- przesłania potwierdzenia certyfikatu gwarancyjnego bezpośrednio na podany przez Ciebie adres mail
- realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz  trzyletniej gwarancji i przechowywania certyfikatów
- możliwości zgłoszenia przez Ciebie utraty narzędzia z numerem seryjnym np.  w wyniku kradzieży i skutecznego przekazania informacji do wszystkich serwisów gwarancyjnych o Twojej stracie i w celu przeciwdziałania paserstwu.
- obsługi reklamacji gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jeśli zajdzie taka konieczności gdy sam ją do nas zgłosisz drogą elektroniczną lub telefonicznie.
- kontaktowania się z Tobą w celu przekazania istotnych informacji dotyczących zgłoszonej naprawy lub informacji technicznych, gdy tego potrzebujesz.
- z uwagi na przepisy podatkowe i rachunkowe, które zobowiązują nas do przechowywania tych dokumentów fiskalnych.
- przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia możliwości poprawnego rozliczenia wszystkich spoczywających na nas obowiązkach wynikających ze świadczeń warancyjnych oraz sprzedaży towarów i  usług
Jeśli wyrazisz zgodę, to Twoje dane przetwarzamy w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i ewentualnie aplikacji mobilnych
- wysyłania newslettera w formie elektronicznej, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach lub akcjach społecznych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją nam udzieliłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, dopóki nie zmienisz zdania i jej nie wycofasz.
Jakie dane są nam potrzebne do skuteczniej realizacji usług?
Niezbędne są następujące dane osobowe do realizacji sprzedaży,  usług gwarancyjnych i   pogwarancyjnych oraz skutecznej dostawy towaru do Ciebie:
W przypadku rejestracji urządzenia w programie rozszerzonej trzyletniej gwarancji:
- adres e-mail i ewentualnie numer telefonu
W przypadku wysyłki zakupionego towaru oraz urządzenia z serwisu i jego zwrotu po naprawie:
- imię i nazwisko odbiorcy/właściciela urządzenia, adres dostawy .
Brak tych minimalnych informacji nie pozwoli nam wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych oraz świadczonych usług serwisowych w zakresie dostawy towaru.
Do czego masz uprawnienia wobec Hitachi Power Tools Polska w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zawsze kiedy zauważysz nieprawidłowości w sowich danych możesz skorzystać z prawa do:
- żądania ich sprostowania niekompletności lub nieprawidłowości
- żądania ich usunięcia, gdy nie będą niezbędne do celów do jakich zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Masz równocześnie prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2,  00-193 Warszawa.
Kiedy możesz zgłosić sprzeciw w przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Gdy:
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujesz lub znajdziesz
- Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane do tego celu
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w poprawnym wykonaniu usługi drogą elektroniczną, zaś w przypadku sprzedaży i napraw gwarancyjnych  operatorom logistycznym, świadczących usługi transportowe w naszym imieniu.
Mamy też prawo do przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane przechowujemy do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to aby:
- dochodzić ewentualnych roszczeń związanym z wykonaniem umowy i jej jakości
- wykonywać ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- celach statystyczno-archiwalnych,
- przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.
O ile wyraziłeś na to zgodę przechowujemy Twoje dane do celów marketingowych  do czasu kiedy nie zgłosisz sprzeciwu lub żądania do ich usunięcia, w celu dystrybucji newslettera i informacji o nowych promocjach. W każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zgłosić sprzeciw wobec niniejszego przetwarzania.

Informacja na temat Ochrony Danych Osobowych!

Od razu informujemy Drogi Kliencie – nic nie musisz robić!

 

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gierdziejewskiego 1 w Warszawie, właściciel strony internetowej www.hitachi-narzedzia.pl

 

Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Napisz mail do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych: iod@htp.com.pl lub list na adres Inspektor Danych Osobowych, Hitachi Power Tools Polska, Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

 

Skąd mamy Twoje Dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie rejestracji urządzenia/urządzeń w ramach programu rozszerzonej trzyletniej gwarancji.

 

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Hitachi Power Tools Polska

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz wykonania rozszerzonej gwarancyjnej umowy zarejestrowanych przez Ciebie urządzeń oraz do:

- umożliwienia rozszerzenia gwarancji na zakupione przez Ciebie produkty drogą elektroniczną,
- przesłania potwierdzenia certyfikatu gwarancyjnego bezpośrednio na podany przez Ciebie adres mail
- realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz  trzyletniej gwarancji i przechowywania certyfikatów
- możliwości zgłoszenia przez Ciebie utraty narzędzia z numerem seryjnym np.  w wyniku kradzieży i skutecznego przekazania informacji do wszystkich serwisów gwarancyjnych o Twojej stracie i w celu przeciwdziałania paserstwu.
- obsługi reklamacji gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jeśli zajdzie taka konieczności gdy sam ją do nas zgłosisz drogą elektroniczną lub telefonicznie.
- kontaktowania się z Tobą w celu przekazania istotnych informacji dotyczących zgłoszonej naprawy lub informacji technicznych, gdy tego potrzebujesz.
- z uwagi na przepisy podatkowe i rachunkowe, które zobowiązują nas do przechowywania tych dokumentów fiskalnych.

- przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia możliwości poprawnego rozliczenia wszystkich spoczywających na nas obowiązkach wynikających ze świadczeń warancyjnych oraz sprzedaży towarów i  usług

 

Jeśli wyrazisz zgodę, to Twoje dane przetwarzamy w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i ewentualnie aplikacji mobilnych

- wysyłania newslettera w formie elektronicznej, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach lub akcjach społecznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją nam udzieliłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, dopóki nie zmienisz zdania i jej nie wycofasz.

 

Jakie dane są nam potrzebne do skuteczniej realizacji usług?

Niezbędne są następujące dane osobowe do realizacji sprzedaży,  usług gwarancyjnych i   pogwarancyjnych oraz skutecznej dostawy towaru do Ciebie:

W przypadku rejestracji urządzenia w programie rozszerzonej trzyletniej gwarancji:

- adres e-mail i ewentualnie numer telefonu

W przypadku wysyłki zakupionego towaru oraz urządzenia z serwisu i jego zwrotu po naprawie:

- imię i nazwisko odbiorcy/właściciela urządzenia, adres dostawy .

Brak tych minimalnych informacji nie pozwoli nam wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych oraz świadczonych usług serwisowych w zakresie dostawy towaru.

 

Do czego masz uprawnienia wobec Hitachi Power Tools Polska w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawsze kiedy zauważysz nieprawidłowości w sowich danych możesz skorzystać z prawa do:

- żądania ich sprostowania niekompletności lub nieprawidłowości

- żądania ich usunięcia, gdy nie będą niezbędne do celów do jakich zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Masz równocześnie prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2,  00-193 Warszawa.

 

Kiedy możesz zgłosić sprzeciw w przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Gdy:

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujesz lub znajdziesz

- Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane do tego celu

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w poprawnym wykonaniu usługi drogą elektroniczną, zaś w przypadku sprzedaży i napraw gwarancyjnych  operatorom logistycznym, świadczących usługi transportowe w naszym imieniu.

Mamy też prawo do przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przechowujemy do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to aby:

- dochodzić ewentualnych roszczeń związanym z wykonaniem umowy i jej jakości

- wykonywać ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- celach statystyczno-archiwalnych,

- przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

O ile wyraziłeś na to zgodę przechowujemy Twoje dane do celów marketingowych  do czasu kiedy nie zgłosisz sprzeciwu lub żądania do ich usunięcia, w celu dystrybucji newslettera i informacji o nowych promocjach. W każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zgłosić sprzeciw wobec niniejszego przetwarzania.