Logistyka

WYSYŁKA URZĄDZEŃ DO SERWISU


JAK MAM PRZYGOTOWAĆ URZĄDZENIE DO WYSYŁKI I ZLECIĆ NAPRAWĘ?
Instrukcję wysyłki urządzeń do serwisu HiKOKI pobiorą Państwo, klikając w LINK lub poniższe ZDJĘCIE.

Instrukcja_wysylki_HIKOKI_v01b.jpg

KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ INSTRUKCJĘ

 

Proszę pamiętać, aby do wysyłki dołączyć dane kontaktowe (w tym nr telefonu i kontakt mailowy) oraz stosowny opis reklamowanej usterki. 
 

Jako Nadawca przesyłki z reklamowanym urządzeniem, proszę zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przesyłki na czas transportu. W przypadku ew. uszkodzenia urządzenia w trakcie transportu, które nie zostało należycie zabezpieczone, może wiązać się to z dodatkowymi kosztami usunięcia tych usterek, które mogą zostać scedowane na Nadawcę przesyłki.

 

CO POWINIENEM BEZWZGLĘDNIE WIEDZIEĆ ODDAJĄC URZĄDZENIE DO SERWISU KOKI POLAND?

 1. W przypadku napraw, których zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy, a których całkowity koszt dla Klienta nie przekracza 80,00 zł netto, naprawa realizowana jest niezwłocznie, bez wysyłania kosztorysu.
 2. Serwis nie dokonuje napraw z części powierzonych i napraw tzw. częściowych, co oznacza, że części zużyte/uszkodzone, które są istotne dla funkcjonowania i bezpieczeństwa użytkowania narzędzia oraz części niekompletne, muszą zostać bezwarunkowo zamontowane, nawet jeżeli nie były przedmiotem zgłoszenia usterki.
 3. Oddane do serwisu urządzenie może zostać przed dokonaniem naprawy zdemontowane dla celów dalszej weryfikacji. W sytuacji, kiedy na drodze przedstawionego kosztorysu naprawy podejmą Państwo decyzję o odesłaniu nienaprawionego urządzenia, zostanie ono - ze względów bezpieczeństwa - odesłane w stanie rozmontowanym.

 
JAKI JEST OKRES TRWANIA GWARANCJI?

 1. 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego.
 2. 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego.
 3. 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji 3-letniej.
 4. Na zakupione akumulatory i ładowarki udzielana jest 36-miesięczna gwarancja bez konieczności ich rejestracji.
 5. Czas gwarancji na urządzenie wydłuża się o okres, przez jaki urządzenie znajdowało się w Serwisie Koki Poland, w ramach interwencji serwisowej.
 6. Na części zamienne i osprzęt kupowane oddzielnie, nie jest udzielana żadna dodatkowa gwarancja producenta.


ILE CZASU TRWA NAPRAWA GWARANCYJNA?

 1. Zdecydowaną większość napraw gwarancyjnych realizujemy w ciągu 24h od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym urządzeniem. Okres ten może się wydłużyć w sytuacjach, kiedy dla realizacji przedmiotowej naprawy brak będzie niezbędnej/-ych części zamiennych.
 2. Gdyby chcieli się Państwo kontaktować w sprawie sprawdzenia aktualnego statusu naprawy Państwa urządzenia, proszę wcześniej przygotować nr listu przewozowego DHL, FedEx bądź Raben, którym to listem urządzenie zostało nadane. Podczas rozmowy z naszym konsultantem zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru takiego listu.

 
ILE KOSZTOWAĆ MNIE BĘDZIE WYSYŁKA URZĄDZENIA POGWARANCYJNEGO?

 1. Wysyłka urządzeń przesyłką niepaletowaną tzw. „drobnicą”, wynosi 19,00 zł netto/ za paczkę w jedną stronę i zostanie refakturowana w przypadku zlecenia takiej przesyłki na koszt Koki Poland.
 2. Wysyłka urządzeń przesyłką paletowaną, wynosi odpowiednio:
  • 60,00 zł netto w jedną stronę, w przypadku wysyłki na półpalecie
  • 120,00 zł netto w jedną stronę, w przypadku wysyłki na całej palecie

  Koszty te zostaną doliczone do kosztów naprawy pogwarancyjnej, tudzież kosztów weryfikacji naprawy w przypadku rezygnacji z naprawy pogwarancyjnej.

 
Z JAKIMI DODATKOWYMI KOSZTAMI MUSZĘ SIĘ LICZYĆ W PRZYPADKU WYSŁANIA URZĄDZENIA DO NAPRAWY POGWARANCYJNEJ?

 1. W sytuacji wyrażenia zgody na przedstawione warunki naprawy, naliczone zostaną koszty wynikające wprost z kosztorysu naprawy + koszty transportu.
 2. W przypadku rezygnacji z naprawy i żądania odesłania urządzenia nienaprawionego, doliczony zostanie zryczałtowany koszt, który wynosi odpowiednio:

• 40,00 zł netto dla wyceny pogwarancyjnej każdego urządzenia niestacjonarnego
• 80,00 zł netto dla każdego urządzenia stacjonarnego (pilarki stołowe, kompresory, etc.) + ew. koszty transportu.

 
ILE MAM CZASU NA PODJĘCIE DECYZJI DOT. WARUNKÓW NAPRAWY?

Od momentu wysłania kosztorysu, Serwis oczekuje na decyzję zwrotną do 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku ustosunkowania się w tym terminie do przedstawionych warunków naprawy potraktowane to zostanie jako „rezygnacja z naprawy” wraz z wszystkimi tego następstwami.
 
JAKIE SĄ NASTĘPSTWA REZYGNACJI Z NAPRAWY?

 1. W przypadku zlecenia urządzenia do utylizacji, Klient otrzymuje stosowne potwierdzenie przekazania urządzenia do recyclingu. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku zażądania zwrotu urządzenia bez naprawy, naliczane zostaną podane powyżej zryczałtowane koszty związane z przygotowaniem kosztorysu (w przypadku naprawy pogwarancyjnej) i ew. koszty transportu, a samo urządzenie może zostać odesłane, ze względów bezpieczeństwa, w stanie rozmontowanym.

 

 

DANE TELEADRESOWE:

Adres korespondencyjny:

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa

 

Adres rejestrowy:

 

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard

 

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000104319
NIP: PL 8540010963
REGON: 810096102
BDO 000004982
 

ING Bank Śląski S.A., 
PL 57 1050 1559 1000 0090 3224 6473

Pliki do pobrania