Ochrona środowiska Hikoki

Koki Poland Sp. z o.o. w trosce o środowisko naturalne, obowiązki nałożone ustawami o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym oraz baterii i akumulatorów, realizuje wraz z firmą Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.* oraz  Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.**.
Ponadto
za pośrednictwem Organizacji Odzysku SA BIOSYSTEM organizowane są publiczne kampanie edukacyjne.

Jako wprowadzający na rynek baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, Koki Poland Sp. z o.o. posiada numer rejestrowy BDO 000004982.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu!

Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło a nawet złoto
i srebro.
 

Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu? 

  1. Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości.
  2. Odnieś do punktu zbierania. Informację o najbliższych lokalizacjach znajdziecie na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  3. Zostaw w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.
 

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to wysokie kary pieniężne.


* Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., numer rejestrowy BDO 000004936
i posiada własny zakład przetwarzania i za jego pomocą oraz na mocy podpisanych umów z innymi zakładami przetwarzania realizuje ustawowe obowiązki w imieniu Hikoki.

** Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. numer rejestrowy BDO 000003875 i posiada własny zakład przetwarzania i za jego pomocą oraz na mocy podpisanych umów z innymi zakładami przetwarzania realizuje ustawowe obowiązki w imieniu naszej firmy.
 

Pliki do pobrania
Hikoki Certyfikat
Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska