Recykling z Hikoki

W trosce o środowisko naturalne Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o. zaprasza wszystkich swoich klientów do korzystania z Programu Recyklingowego. Program jest realizowany wspólnie z firmą DROP S.A.* i umożliwia realizowanie zadań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Programu.

 

Zasady uczestnictwa w Programie Recyklingowym

 

Każdy kontrahent, klient może zgłosić odbiór zużytego sprzętu bezpośrednio do nas lub do firmy DROP S.A.
Zgłoszenie można zrealizować za pomocą ankiety, którą po wypełnieniu należy odesłać do nas drogą pocztową, faksem lub mailem na adres renata.nawrocka@hikoki-powertools.pl

Odbiory będą realizowane nieodpłatnie w terminie zadeklarowanym w ankiecie (najczęściej na żądanie oraz indywidualne potrzeby klienta).

  • Zgłoszenie będzie dotyczyło wyłącznie sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (bez względu na markę i typ)
  • Zużyte baterie i akumulatory (za wyjątkiem akumulatorów kwasowych)


W przypadku posiadania mniejszych ilości zużytego sprzętu, baterii i akumulatorów oraz odpadu opakowaniowego zgłoszenie wysłać należy bezpośrednio do obsługującej nas Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (w treści zgłoszenia podając rodzaj odpadu, przybliżoną masę, kontakt telefoniczny, e-mail oraz nazwisko osoby, z którą należy uzgadniać ewentualny termin odbioru).
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres e-mail zlecenia@drop-sa.pl lub pod numerem telefonu tel. (22) 842-07-31 fax. (22) 885-14-03.

Mamy nadzieję, że zaproponowany system obsługi będzie dla Państwa ułatwieniem i pozwoli Państwu postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Poniżej zamieszczamy listę dealerów współpracujących z firmą Hikoki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.
W punktach tych, możecie Państwo oddać swój zużyty sprzęt oraz baterie bez dodatkowych kosztów.
Aby przystąpić do programu recyklingowego należy wypełnić ankietę, po której otrzymaniu firma Hikoki współpracująca z Organizacją Odzysku zaopatrzy Państwa punkt handlowo- serwisowy w odpowiednie pojemniki a tym samym znajdą się Państwo na liście Punktów Recyklingowych Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.

 

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet.

Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez GIOŚ jako wprowadzający sprzęt.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu!

Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać takie surowce jak miedź, cyna, żelazo, szkło a nawet złoto i srebro.

 

Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu?

 

  1. Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości.

  2. Odnieś do punktu zbierania. Informację o najbliższych lokalizacjach znajdziecie na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  3. Zostaw w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

 

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.

 

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to wysokie kary pieniężne.

 

 

* DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. jest zarejestrowana w GIOŚ pod numerem E0010115S posiada własny zakład przetwarzania i za jego pomocą oraz na mocy podpisanych umów z innymi zakładami przetwarzania realizuje ustawowe obowiązki w imieniu naszej firmy.

 

 

Plik do pobrania
Hitachi Certyfikat
Ankieta
Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska