Warunki gwarancji elektronarzędzi

Warunki gwarancji elektronarzędzi Hikoki
 

1. Elektronarzędzia HIKOKI są objęte gwarancją na okres :

• 12 miesięcy – zakup na fakturę (maszyny użytkowane w rzemiośle oraz przemyśle)

• 24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)

• 36 miesięcy dla wszystkich elektronarzędzi które zostaną zarejestrowane online na stronie
https://hikoki-narzedzia.pl/gwarancja/zarejestruj-urzadzenie w terminie 30 dni liczonych od daty zakupu. Podstawą respektowania przedłużonej gwarancji będzie certyfikat rejestracji, oryginalna prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu.

3-letni okres gwarancji obejmuje w pełnym zakresie akumulatory i ładowarki będące elementem składowym prawidłowo zarejestrowanej maszyny akumulatorowej. Akumulatory nie wymagają oddzielnego procesu rejestracji na naszej stronie www.

 

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Koki Poland Sp. z o.o.
 

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
 

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:

• model maszyny,

• numer seryjny maszyny,

• datę sprzedaży,

• pieczęć punktu sprzedaży,

• podpis klienta.
 

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej  ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.
 

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hikoki (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx nr płatnika 604173223.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hikoki i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
 

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
 

9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

• numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

• nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

• uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

• narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;

• uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

• uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

• uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

• maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

• maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

• maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
 

10. Dla wszystkich elektronarzędzi w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji.
 

11. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hikoki (numer katalogowy 753600).
 

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.
 

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA!

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. Warunki gwarancji narzędzi spalinowych Hikoki 


1. Narzędzia spalinowe HIKOKI są objęte gwarancją na okres :

• 12 miesięcy – zakup na fakturę

• 24 miesiące  - zakup na paragon (maszyny użytkowane amatorsko)
 

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Koki Poland Sp. z o.o.
 

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
 

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:

• model maszyny,

• numer seryjny maszyny,

• datę sprzedaży,

• pieczęć punktu sprzedaży,

• podpis klienta.
 

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu, przy czym okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania maszyny w serwisie.
 

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hikoki (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx nr płatnika 604173223.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hikoki i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.
 

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: części układu tnącego, bębny z żyłką, prowadnice i łańcuchy, membrany gaźnika, świece zapłonowe, filtry, przewody itp. nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
 

9. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej dla silników 2-suwowych należy stosować olej marki Hikoki (100ml. nr. kat. 931849 oraz 1l nr. kat  714819 lub 714813)
 

10. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

• numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;

• nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;

• uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

• narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;

• uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

• uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);

• uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;

• maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

• maszyna była demontowana lub naprawiana poza autoryzowanym serwisem;
 

11. Dla wszystkich narzędzi spalinowych w okresie trwania gwarancji przysługuje prawo do przeprowadzenia jednego nieodpłatnego przeglądu, przy czym przegląd jest nie obowiązkowy i jego niewykonanie nie będzie miało wpływu na długość trwania okresu gwarancji.
 

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
 

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. 
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji. 

 

Adres korespondencyjny:

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa

 

Adres rejestrowy:

 

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard

 

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000104319
NIP: PL 8540010963
REGON: 810096102
BDO 000004982
 

ING Bank Śląski S.A., 
PL 57 1050 1559 1000 0090 3224 6473